COVID-19

I Store Rosenbusk Put and Take anbefaler vi at du så vidt muligt følger nedenstående anbefalinger:

  • Betaler du med Mobilepay, behøves du IKKE udfylde et fiskekort.
    • Der kan betales direkte fra forsiden ved at klikke på linket for det du vil købe.
  • Betaler du med kontanter, bedes du udfylde et fiskekort. Der er naturligvis håndsprit ved betalingsstedet.
  • Hold minimum 2 meters afstand til de øvrige gæster.
  • Brug din sunde fornuft når du bevæger dig rundt om søen.
  • Myndighedernes regler vedrørende put and take søer ses nedenfor.

Er ”put and take” søer omfattet af forbuddet?

Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end fem personer på samme sted samtidig. Almindelige besøg ved en put and take-sø er derfor lovlige – det gælder som udgangspunkt også, hvis der er flere end fem personer til stede.

Hvis der afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take-sø, fx et arrangement, hvor flere end fem personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end fem personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres dog til, at alle følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.