Corona

I Store Rosenbusk Put and Take anbefaler vi at du så vidt muligt følger nedenstående anbefalinger for Corona:

  • Betaler du med Mobilepay, behøves du IKKE udfylde et fiskekort.
    • Der kan betales direkte fra forsiden ved at klikke på linket for det du vil købe.
  • Betaler du med kontanter, bedes du udfylde et fiskekort. Der er naturligvis håndsprit ved betalingsstedet.
  • Hold minimum 2 meters afstand til de øvrige gæster.
  • Brug din sunde fornuft når du bevæger dig rundt om søen.
  • Myndighedernes regler vedrørende put and take søer ses nedenfor.

Er put and take-søer omfattet af forsamlingsforbuddet?

Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end fem personer (10 på Bornholm) på samme sted samtidig. Almindelige besøg ved en put and take-sø er derfor lovlige – det gælder som udgangspunkt også, hvis der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede.

Hvis der afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take-sø, fx et arrangement, hvor flere end fem personer (10 på Bornholm) fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

For udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Begrebet idrætsaktiviteter skal forstås bredt og kan f.eks. også omfatte lystfiskeri og put and take arrangementer. Det er alene idrætsaktiviteter og foreningsaktiviteter, der er omfattet af undtagelsen. F.eks. kan 25 personer fra en forening mv., der forsamles til udendørs put and take arrangement, ikke lovligt samles efter arrangementet til fælles frokost eller lignende socialt samvær.

Vurderingen af, om der er tale om en forening, som må afholde udendørs idræts- og foreningsaktiviteter med op til 25 personer til stede på samme sted samtidig, beror på en konkret vurdering. Der kan i den forbindelse bl.a. lægges vægt på, om der er vedtægter, om der er udpeget en formand eller en kasserer, om der er medlemsgebyr, om der er logo samt hvor længe den har eksisteret.

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end fem personer (10 på Bornholm) på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres dog til, at alle følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.